מידות

בכל עמוד של דגם מצויין גודלו. הגודל רשום לפי הדוגמא הזו

בואו נהיה חברים

מידות
בכל עמוד של דגם מצויין גודלו. הגודל רשום לפי הדוגמא הזו