מידות

בכל עמוד של דגם מצויין גודלו. הגודל רשום לפי הדוגמא הזו

בואו נהיה חברים