מידות
בכל עמוד של דגם מצויין גודלו. הגודל רשום לפי הדוגמא הזו