One Tree Planted

רכשתם זוג - שתלתם עץ

שת"פ עם ארגון

One Tree Planted

הארגון נוסד לשקם ולחדש יערות בסיכון מסביב העולם על ידי נטיעת עצים. על כל רכישה של זוג משקפיים - אנו נוטעים עץ, ואתם עוזרים לסביבה

למה חשוב לנו כל כך לחדש את היערות ולשתול עוד עצים

עצים עוזרים לנקות את האוויר שאנו נושמים, לסנן את המים שאנו שותים, ולספק בית גידול ליותר מ 80% של המגוון הביולוגי בעולם. היערות מספקים מקומות עבודה ליותר מ -1.6 מיליארד בני אדם, סופגים פחמן מזיק מן האטמוספרה, והם מרכיבים מרכזיים ב -25% מכלל  התרופות. צעד אחר צעד נצליח לתקן את הסביבה ולהחזיר לכדור הארץ שלנו

 

בואו נהיה חברים